20 de des. 2011

ETIQUETES


Aquesta etiqueta està feta amb un segell d'Artemio i tinta distress pels costats.

Esta etiqueta está hecha con un sello de Artemio, en los bordes tinta distress.