20 de des. 2011

ETIQUETES


De cosir no en sé gaire, però enganxar botons és tan fàcil!

Coser no coso, pero pegar botones me encanta!